Waarom traumawerk kan thuishoren in de coach praktijk.

In dit blog artikel wil ik enkele misvattingen over traumawerk verhelderen en aantonen waarom traumawerk echt wel een plaats verdient in de hedendaagse coach praktijk. Trauma kan een psychiatrische diagnose zijn, gesteld volgens de voorwaarde van de DSM.  Deze definitie van trauma is zeer restrictief en gaat over de psychische diagnose trauma.  Laat me héél duidelijk zijn: Coaches zijn nooit bevoegd om psychische of psychiatrische aandoeningen te ‘behandelen’ of zelfs...