Wat mag een coach en wat niet?

Coach Clinic is een erkend opleidingscentrum en wij vinden het belangrijk om de juiste deontologie te respecteren.

Op dit moment is het beroep coach in België of Vlaanderen niet geregeld.  Er zijn wel regels waaraan loopbaancoaches dienen te voldoen.  Dit heeft te maken met het financieringssysteem (loopbaancoaching wordt gefinancieerd met loopbaancheques, een voordeel dat de Vlaamse Overheid aanbiedt).  Voor alle andere vormen van coaching bestaan er geen specifieke regels.

Betekent dit dat je dan zomaar alles mag doen?

Zeker niet!  Het is als coach verboden om geneeskundige of psychotherapeutische handelingen uit te voeren.  Deze handelingen behoren tot de bevoegdheid van huisartsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

Wanneer een cliënt zich dus aandient bij jou met een psychische diagnose, mag jij niet aanbieden om deze te gaan behandelen bijvoorbeeld.  Zou je dit wel doen, dan ben je strikt genomen in overtreding.  Wij gaan hier als Coach Clinic zeer zorgvuldig mee om.

Het is aan te raden om je als coach aan te sluiten bij een beroepsvereniging.  Zo hebben wij bijvoorbeeld de Vlaamse Beroepsvereniging Erkende Coaches (VVEC).  Op de website www.vlaamseverenigingerkendecoaches.be kan je de deontologische gedragscode nalezen.  Deze dien je te onderschrijven wanneer je je wil aansluiten bij deze vereniging.

Ben je aangesloten lid, dan weten jouw cliënten, maar ook eventuele doorverwijzers, dat jij professioneel in je beroep staat en dat je de wettelijke bepalingen respecteert.

In elke opleiding van Coach Clinic zal zeer duidelijk worden aangegeven wat de beperkingen zijn qua bevoegdheid als coach en wanneer je dient door te verwijzen.

Mocht je hier nog specifiek vragen over hebben, dan kan je daarvoor terecht bij Wendy Ceulemans via wendy@coachclinic.be.