BusinessClinic Coachend-leiderschap

Coachen vanuit Verbinding

Waarom is verbinding zo belangrijk?

Vele ‘problemen’ waarmee mensen worstelen, zowel persoonlijk als professioneel, zijn terug te brengen op een gebrek aan verbinding.

Burn-out = een verbroken verbinding met je lichaam.  Problemen in je team = vaak slechte verbinding tussen leidinggevende en team.  Relatieproblemen zijn in essentie ‘verbindings’-problemen.  Problemen rond zingeving = moeilijkheden om te verbinden met het grotere geheel.  Enzovoort.

Het fundament van wat een coach moet kunnen vormt dus het herstellen van de verbinding.  Verbinding van de cliënt met zichzelf, met zijn emoties en gedachten én met zijn omgeving.  Dit vergt vaardigheden en kwaliteiten die we als mens soms zijn kwijtgespeeld en die sommigen zelfs nooit goed hebben aangeleerd gekregen.

Als we stress ervaren, dan verliezen we verbinding.  Heel ons lichaam focust zich dan op de stressbron, het ‘gevaar’ en de rest wordt deels weggefilterd.  Het terug herstellen van die verbinding, dat is een ware uitdaging voor de coach.  En hiervoor moet de coach natuurlijk ook in verbinding zijn met zichzelf, makkelijk gezegd en klinkt logisch, maar in de praktijk niet altijd even makkelijk.

In de life coach opleiding Coachen vanuit Verbinding wordt voornamelijk ingezet op deze basisvaardigheid. Verbinden met jezelf als coach, je cliënt verbinden met wat er eigenlijk écht speelt, je cliënt terug kunnen verbinden met zichzelf, zijn lichaam, de natuur, zijn gezin, zijn collega’s, met de wereld,…

Ook in de andere opleidingen zoals  Burn-out Coach vormt de werkwijze Coachen vanuit Verbinding de rode draad.