Een bedrijf of organisatie bekijken als een geheel  met een eigen evenwicht.  Parameters hier zijn de plek die iedereen heeft, de vorm van leidinggeven, het evenwicht tussen geven en nemen en de onderlinge verhoudingen.  Inzicht hierin geeft mogelijkheden om vanuit het geheel de zaken in de juiste flow te brengen.  Vanuit de systemische visie leeft de overtuiging dat wanneer de parameters juist worden bijgesteld, de problemen gaandeweg zichzelf oplossen.  Aangesproken door deze innovatieve visie die in de ons omliggende landen al menig bedrijf een voorsprong heeft gegeven?  We trainen uw leidinggevenden graag in deze parameters.