BusinessClinic

Naar schatting zijn 40% van alle mensen uitgerust met scherper afgestelde zintuigen.  Dit vergt soms bepaalde aanpassingen in een organisatie, bijvoorbeeld op het domein van verlichting en geluidshinder.  Maar bovenal is dit een extra waardevolle kracht binnen uw organisatie die niet altijd erkend of ingezet wordt.  Wij helpen u de voordelen ervan te ontdekken en tonen hoe je HSP mensen in hun kracht kan zetten.   Ons team is grotendeels zelf hoogsensitief en hebben zelf leren omgaan met hun eigen (hoog)sensitiviteit.  Deze kwetsbaarheid tonen zij ook graag in de training, alsook hun vermogen om hun specifieke talent als kracht in te zetten.  Volgende elementen komen zeker aan bod in de training:

Bij jezelf en bij anderen bepaalde gevoeligheden opmerken en hoe ermee omgaan?

Van kwetsbaarheid naar kracht: een heel traject maar elke stap is waardevol voor iedereen.

Verschillen in een team mogen en moeten er zijn, hoe diverser hoe veerkrachtiger.

Hoe jezelf energetisch beschermen.

In contact met onze HSP-specialist?  hansbert@businessclinic.be of 0477/52.14.89