Burn-out-coach worden

Wat houdt de opleiding Burn-out Coach in?

Burn-out-coach, een beroep met toekomst, na corona nog meer…

Wil je graag mensen verder helpen rond stress en burn-out?  Dan is deze 6-daagse opleiding iets voor jou.  Het belang van burn-out coaches wordt immers nog elke dag groter.  Het aantal mensen dat momenteel arbeidsongeschikt is door stressgerelateerde klachten, is nog nooit zo groot geweest en de vooruitzichten, mede door de coronastress, zijn somber.  Grote nood dus aan goede opgeleide burn-out coaches die zowel voor particulieren als voor bedrijven het verschil kunnen maken.

De opleiding burn-out coach van Coach Clinic geeft een kwalitatieve 6-daagse opleiding rond stress & burn-out.

Klik hier voor data opleidingen en prijs deelname.

Inschrijven na kennismakingsgesprek

Wie het afgelopen jaar de actualiteit wat gevolgd heeft rond burn-out coaches weet dat dit beroep weleens onder vuur kwam te liggen…

Om voor iedereen de nodige zekerheid te bieden, doen wij graag een kennismakingsgesprek als je nog geen vooropleiding hebt.  Algemeen geldt een bachelor denkniveau als norm.  CoachClinic sluit zich daarbij aan.

Verder zijn er geen toelatingsvereisten voor deze opleiding.  Het is ook niet nodig om een andere coach opleiding eerst te hebben gevolgd.

Een kennismakingsgesprek gebeurt meestal telefonisch: contacteer ons om hiervoor een afspraak te maken op info@coachclinic.be of via 0496/66.46.26.

Klik hier voor alle praktische informatie.

De opleiding is in lijn met alle wetgeving

Het programma bestaat uit 6 dagen en biedt zowel een theoretisch kader als praktijkgerichte oefeningen.  Deze opleiding is in lijn met de relevante wetgeving en huidige wetenschap rond burn-out.  Voor bedrijven is de opleiding in lijn met de richtlijnen rond preventie op het werk en kan deze ook als dusdanig ingebracht worden.

Lesmethode

Theorie en praktijkgerichte oefeningen worden afgewisseld.  Mentale denken, emoties kunnen voelen en gedrag daarop afstemmen, dat zijn de basispeilers van onze coach formats rond stress & burn-out.  Ons fundament is een holistisch mensbeeld, waarin lichaam en geest met elkaar verbonden is.

We werken in kleine groepen, waardoor er meer interactie mogelijk is en praktijkoefeningen meer feedback opleveren.

De opleiding wordt gegeven door Wendy Ceulemans, zelf werkzaam op beide vlakken : in het bedrijfsleven rond stress & burn-out en in de privé-praktijk met individuele cliënten. De opleiding wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en er is ook ruimte om casussen uit de groep te bespreken.

Op basis van een 80% aanwezigheid, wordt er na afloop een certificaat uitgereikt.

Klik hier voor alle praktische informatie.

Voor wie?

Voor startende coaches

Je wil graag aan de slag als coach en meer bepaald op het domein van stress en burn-out?  Dan wil je graag een opleiding die in lijn is met alle wetgeving en die je ook echt in staat stelt om dit beroep succesvol uit te oefenen.  We hanteren als enige inschrijfdrempel een bachelor denkniveau.  Heb je geen bachelor diploma?  Dan plannen we graag een (telefonisch) kennismakingsgesprek, zodat we kijken of je alsnog kan starten.

Voor coaches, therapeuten en andere zorgverleners

Je bent reeds coach/therapeut/psycholoog/psychiater en je wil graag coachende technieken toepassen bij de preventie en/of aanpak van burn-out. Onze opleiding vertrekt vanuit een verrijkend holistisch model en geeft concrete, direct toepasbare coachmodellen die door cliënten als eenvoudig en zeer herkenbaar worden ervaren. De theorie is, hoewel wetenschappelijk onderbouwd, gebracht op een manier die, wanneer doorgegeven aan cliënten, als bijzonder verhelderend wordt ervaren. Onze cursisten die reeds werkbaar zijn in de sector en rond deze problematiek, ervaren de coach modellen als inspirerend en vooral helder door eenvoud voor hun cliënten.

Voor leidinggevenden, preventie-adviseurs en vertrouwenspersonen op het werk

Je bent leidinggevende, je fungeert als vertrouwenspersoon of preventie-adviseur inzake psychosociale risico’s en je wil meer weten over burn-out en stress. Deze opleiding geeft handvatten van wat je kan doen binnen een team, hoe je stress & beginnende burn-outs kan herkennen, op welke manier je hierover een gesprek kan voeren, wat je kan doen om een persoon na een burn-out terug te integreren in een team. Je krijgt ook inzicht in welke werkgerelateerde factoren mogelijk een risico inhouden en welke persoonseigenschappen een extra factor uitmaken (bv. perfectionisme). Vanuit de coachende modellen en vaardigheidsoefeningen leer je dit dan toepassen in verbinding met je teamleden en/of collega’s.

Klik hier voor het lesprogramma van dag tot dag.

Klik hier voor alle praktische informatie.