Opleiding Burn-out coach & preventie: Voor wie?

 

Voor zorgverleners

Je bent reeds coach/therapeut/psycholoog/psychiater en je wil graag coachende technieken toepassen bij de preventie en/of aanpak van burn-out. Onze opleiding vertrekt vanuit een verrijkend holistisch model en geeft concrete, direct toepasbare coachmodellen die door cliënten als eenvoudig en zeer herkenbaar worden ervaren. De theorie is, hoewel wetenschappelijk onderbouwd, gebracht op een manier die, wanneer doorgegeven aan cliënten, als bijzonder verhelderend wordt ervaren. Onze cursisten die reeds werkbaar zijn in de sector en rond deze problematiek, ervaren de coach modellen als inspirerend en vooral helder door eenvoud voor hun cliënten.

Voor leidinggevenden, preventie-adviseurs en vertrouwenspersonen op het werk

Je bent leidinggevende, je fungeert als vertrouwenspersoon of preventie-adviseur inzake psychosociale risico’s en je wil meer weten over burn-out en stress. Deze opleiding geeft handvatten van wat je kan doen binnen een team, hoe je stress & beginnende burn-outs kan herkennen, op welke manier je hierover een gesprek kan voeren, wat je kan doen om een persoon na een burn-out terug te integreren in een team. Je krijgt ook inzicht in welke werkgerelateerde factoren mogelijk een risico inhouden en welke persoonseigenschappen een extra factor uitmaken (bv. perfectionisme). Vanuit de coachende modellen en vaardigheidsoefeningen leer je dit dan toepassen in verbinding met je teamleden en/of collega’s.