7 impactvolle veranderingen door corona op loopbaan coaching.

Een crisis heeft altijd een shock-effect.  Na een crisis komt er verandering op gang.  We zien dit in Life coaching na persoonlijke crisissen zoals echtscheiding of burn-out en op collectief vlak zien we dit gebeuren door corona.  Ook op loopbaan vlak zal corona een verandering inzetten.  Loopbaan coaches zullen de taak hebben om dat transformatieproces op het domein van werk en carrière mee te begeleiden en coachen.

Hieronder een overzicht van de veranderingen die we nu al zien gebeuren.

1.Het aantal mensen met een zelfstandig bijberoep stijgt.

De coronacrisis heeft wereldwijd een toenemend bewustzijn tot stand gebracht.  Ons leven, dat we voordien vaak leefden zonder er veel over na te denken, kwam abrupt tot stilstand.  En dit deed nadenken, vooral tijdens de 1e lockdown.  Nét omdat we minder mochten en minder konden, werden we ons bewust van wat we misten…en wat niet.  Deze bewustzijns-shift heeft ook een impact op loopbaanplanning.  De automatische piloot is afgezet.  Een ‘nu of nooit’ gevoel is ontstaan en meer en meer mensen willen een nieuwe richting in slaan.  In cijfers vertaalt zich dit naar o.a. een stijging van het aantal zelfstandigen in bijberoep (cijfers Acerta – september 2020).  Het aantal mensen dat naast een vaste job, ook graag hun droom willen verwezenlijken via een statuut van zelfstandige in bijberoep, steeg al gestaag sinds 2015, maar sinds corona piekt dit helemaal.  In juli was er zelfs een stijging van 20%.  Wie loopbaan coaching aanbiedt zal hier zeker rekening mee dienen te houden.  2 jobs combineren, al dan niet met nog een gezin erbij, is een evenwichtsoefening waar een goede loopbaan coach veel kan betekenen.  Velen die starten in bijberoep koesteren bovendien de droom om ooit volledig zelfstandige te worden.  Om dit te kunnen bereiken zullen ze geloof, doorzettingsvermogen en durf nodig hebben.  De loopbaan coach kan in de praktijk een enorme boost geven op dit vlak en daardoor de droom van ondernemerschap mee vorm én realiteit geven. 

2. Mensen vinden een vaste job die zekerheid biedt nu extra belangrijk. 

Waar een deel van de bevolking uit de startblokken schiet om als zelfstandige zijn droom waar te maken, werd een ander deel eerder afgeremd tijdens de coronaperiode.  ‘We mogen al blij zijn dat we nog een job hebben’, werd er vaak gezegd.  Of ‘gelukkig dat we nog niet gestart waren als zelfstandige’.  Nochtans waren dit vaak mensen die voor de coronacrisis al een ongenoegen ervaarden in hun professioneel leven.  Maar toen de stap naar verandering niet durfden te zetten.  En nu misschien nog minder.  Ook deze mensen komen bij de loopbaan coach terecht.  Vaak met de vraag: wat kan ik veranderen, zonder mijn zekerheid te moeten opgeven?  Op deze vraag is geen pasklaar antwoord, maar coachen is ook begeleiden en ondersteunen tot de cliënt zijn eigen antwoord kan vinden.  De piramide van Maslow leert ons dat basisveiligheid voor gaat en dat verdere persoonlijke ontwikkeling pas ruimte krijgt wanneer aan de basisvoorwaarde van veiligheid is voldaan.  Als loopbaan coach kunnen we onze cliënt de weg wijzen naar een en-en scenario, eentje waarin hij niet het ene kiest ten koste van het andere, maar een derde weg die meerdere belangen verenigt.  

3.Employability wordt nog belangrijker. 

Ons gevoel van zekerheid is soms ook een fantasme.  Met andere woorden, het bestaat in ons hoofd, maar weerstaat vaak niet de toets van de realiteit.  Wie had begin 2020 kunnen denken dat werknemers van Tomorrowland met een werkloosheidsuitkering thuis zouden zitten?  Wie had durven vermoeden dat jouw kapper, die steeds maanden op voorhand volboekt was, een financieel rampjaar zou krijgen?  Vele sectoren die voorheen quasi onaantastbaar leken, moesten hun werknemers op werkloosheid zetten en zelfs ontslagen.  En binnen al die getroffen sectoren zijn er ook mensen die een buitengewone veerkracht tonen. De evenement-organisator die start als vaccincentrum-organisator, de horecaman die zich omschoolt tot zorgmedewerker, de acteur die taarten bakt, de sterrenchef die take-aways uit de grond stampt, enzovoort.  Hoe komt het dat sommigen bij de pakken blijven neerzitten en zichzelf een slachtoffer voelen en dat anderen zich kunnen ontpoppen tot nieuwe talenten?  Loopbaan coaches geloven niet in permanente zekerheid, zij coachen hun cliënten naar veerkracht en verhoging van employability.  Zodat ze de zekerheid in zichzelf kunnen voelen en elke uitdaging niet alleen aangaan, maar zelfs leren verwelkomen.

4. Corona doet burn-out cijfers nog meer stijgen. 

Burn-out cijfers stijgen en stijgen.  De burn-outcijfers in onderwijs en zorg waren al hoog, maar door de extra werkdruk vallen daar nog meer mensen uit.  In andere sectoren vervaagt de grens tussen werken en gezin door het (verplichte) telewerken.  De nodige ontkoppeling van werk is er niet meer, alles loopt door elkaar.  Bovendien heerst in vele bedrijven en sectoren stress door ofwel werkonzekerheid ofwel extra werkdruk.  Supermarktketens doen goede zaken, net zoals pakjesdiensten, maar helaas ten koste van het mentale welzijn van hun werknemers.  Stress leidt tot overbelasting en in deze coronaperiode zijn de ontspanningsmogelijkheden zeer beperkt.  Met andere woorden: burn-out ligt massaal op de loer.  We weten dat een deel van de mensen die in burn-out terecht komen, niet meer wil terugkeren naar zijn oude professionele leven.  Dit reeds gekende fenomeen, gekoppeld aan de collectieve wake-up call die corona is, zorgt ervoor dat mensen meer dan ooit actief willen onderzoeken welk pad ze willen volgen op werkgebied.  Waar worden ze gelukkig van?  Wat voldoet aan hun behoeftes?  Welke keuzes zijn zinvol?  Loopbaan coaches zullen meer dan ooit deze vragen krijgen voorgeschoteld.

5. De overheid wil langdurig zieken terug aan het werk.

Ons land zal dit jaar de kaap van een half miljoen langdurig zieken overschrijden (bron: Riziv).  Niet toevallig wil de regering, na een coronajaar dat ontzettend veel geld kost, nu geld besparen waar mogelijk.  Dus komt er een ambitieus (en volgens sommigen weinig menselijk) plan om die langdurig zieken terug actief te krijgen.  Terug aan het werk, al dan niet met aangepast werk.  En in dit plan wordt expliciet gesproken over loopbaan coaches om deze doelstellingen mee te helpen realiseren.  Voorlopig weinig concreets, maar hoe dan ook, het beroep loopbaan coach zit ook op regeringsniveau weer even terug in de lift.  Werken kan een enorme boost zijn voor de eigenwaarde, dat erkent elke loopbaan coach.  Talenten in kaart brengen, geen hindernissen zien maar opportuniteiten, samen zoeken naar oplossingen, weer nieuw professioneel leven verwelkomen, het is een uitdaging waar we graag aan willen meewerken.  Tegelijkertijd willen we, als loopbaan coach, ook onze menselijke kant inzetten.  Onze empathie tonen voor de moeilijke situatie van onze cliënt, voor het verlies van eigenwaarde dat vaak samenging met ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

6.Een nieuwe rol voor telewerken.

Telewerken is al jaren aan een opmars bezig maar corona zorgde voor een stijging van 19% telewerken naar 33% telewerken (bron overheidscijfers: januari 2021).  Minder files, geen verloren woon-werkverkeer-uurtjes, werken wanneer het past, in pyama zelfs,…Het zijn maar enkele van de voordelen die vaak worden opgesomd.  Maar ook de nadelen zijn legio: geen onderscheid meer tussen werk en privé, langere werkdagen, schouder-en rugklachten door slechte ergonomie, de laptop op de keukentafel, minder aandacht voor de kinderen,…

Loopbaan coaches kunnen hier een heel mooi verhaal schrijven.  Corona stelt ons in staat om, elk op zijn unieke manier, te voelen en te ervaren wat bij ons past en wat niet.  Of telewerk voor iemand een blijvende keuze kan zijn en zoja in welke verhouding, is een analyse-oefening die belangrijk is om te maken.  En loopbaan coaches kunnen hierbij zeer zinvol zijn. 

7. 1 op 5 medewerkers voelt zich minder goed in zijn vel door corona.

Dit waren de resultaten van een recente studie door de KU Leuven.  Vooral de jobinhoud laat te wensen over blijkt uit het rapport, naast verbondenheid met de collega’s en de toenemende werkstress.  Om werk te doen wat je écht gelukkig maakt is wel meer nodig dan wat euro’tjes extra op je loonbriefje.  Daar zijn ook alle arbeidspsychologen het over eens.  Hoewel uit enquêtes bij de werknemers zelf weleens anders blijkt.  Maar daar wringt net het schoentje.  Mensen weten wél dat ze niet echt tevreden zijn met hun werk, maar hebben vaak weinig zicht op welke parameters dienen te veranderen om dat werkgeluk wel te vinden.  En dit is ook geen algemeen passend plaatje.  Wat voor de ene belangrijk is, is dat voor de andere absoluut niet en omgekeerd.  Een loopbaan coach helpt mensen om op zoek te gaan naar ‘wat ze willen’, ‘wat ze kunnen’ en belangrijker, ‘waar ze echt energie en flow door vinden’.  Een loopbaan coach is al lang niet meer die klassieke in kaart brenger van talenten, maar wél de holistische visionair die de mens als totaalplaatje ziet en van daaruit het professionele stukje mee kan inkleuren. 

Samengevat: de coronacrisis heeft ons ons verlangen naar zekerheid en veiligheid nog eens doen voelen, maar vooral ook onze behoefte aan passende verandering blootgelegd.  Werk dat we met passie kunnen doen, waarin we flow ervaren én dat ons toch grond onder de voeten biedt.  En dat in steeds ingewikkelder combinaties van werken en telewerken, hoofdberoep en groeiende bij-ondernemerschap.  In een maatschappij die onder druk staat en waar langdurig zieken dit liefst niet meer te lang blijven.  Loopbaan coaches, er is werk aan de winkel!

Als loopbaan coach moeten we ook verder durven kijken dan het keurslijf van de loopbaan cheques, hoe interessant ook.  Loopbaan coaching als verlengstuk van life coaching, als combi met burn-out coaching.  Loopbaan coaching in opdracht van bedrijven.  Groepscoaching  voor meer professioneel zelfvertrouwen.  De maatschappij evolueert, transformeer jij mee?

Interesse in de nieuwe versie van onze loopbaan coach opleiding?  Wil je mee bouwen aan het professionele leven na corona?  Schrijf je nu in voor de 6-daagse opleiding Loopbaan coach die start in maart.  Meer weten? Contacteer wendy@coachclinic.be