Stress is een reactie van ons lichaam op een bepaalde prikkel van buitenaf.  Als stress negatief is en de stressreactie blijft aanhouden, dan kunnen er allerlei gezondheidsproblemen optreden.  De meeste belichte problematiek is burn-out maar helaas zijn er ook nog vele andere verschijnselen.  Verminderde concentratie, verminderde veerkracht, lagere weerstand, verhoogde vatbaarheid voor verkoudheden en infecties, hartproblemen, CVS, fybromyalgie,…allemaal zijn ze stressgerelateerd.  Aanhoudende negatieve stress heeft in alle gevallen een negatieve invloed op onze levenskwaliteit en op onze werkprestaties en leidt tot ziekteverzuim en presenteïsme.  De training focust onder andere op:

  • Wat is stress, wat zijn signalen, wanneer is stress schadelijk?
  • Copingmechanismen rond stres: welke zijn constructief, welke te vermijden?
  • Zelfzorg en zorg voor anderen
  • Stressmanagement: hoe stresssignalen aanpakken & tegelijkertijd: de oorzaak wegnemen