Wat zijn psychosociale risico’s ?

Sinds 2014 is er nieuwe wetgeving van toepassing, die bedrijven en organisaties verplicht om preventieve maatregelen te nemen tegen psychosociale risico’s op het werk.  De verplichtingen bestaan onder andere uit een verplichte opleiding voor preventie-adviseurs, vertrouwenspersonen en het doorvoeren van risico-analyse met nadien gepaste maatregelen.

http://www.werk.belgie.be

Psychosociale risico’s worden in de wet gedefinieerd als de kans dat werknemers van een organisatie of bedrijf psychische schade kunnen ondervinden door toedoen van een arbeidssituatie die risico’s inhoudt.  Deze schade kan psychisch zijn, maar er kan ook bijkomende lichamelijke schade optreden.

Onder psychische schade valt onder meer stress, angst, depressie, burn-out, zelfmoord(gedachten), Post Traumatische Stress,… Bijkomende lichamelijke schade is dan onder meer fysieke en/of mentale uitputting, slaapproblemen, hartkloppingen, maag-en darmstoornissen.

De risico’s kunnen zich voordoen in 1 van de volgende 5 domeinen:

  • Arbeidsorganisatie
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsinhoud
  • Interpersoonlijke Arbeidsrelaties

De risico’s kunnen individuele impact hebben of collectief doorwegen op het team of de organisatie.  Voorbeelden hiervan zijn slechte werksfeer, conflicten, pesterijen,…

De kosten voor de organisatie of het bedrijf zijn groot: bij de aanwezigheid van psychosociale risico’s is er ook een verhoogde kans op arbeidsongevallen, meer ziekteverzuim, hoger presenteïsme, daling van de werkkwaliteit en lagere productiviteit.

Bedrijven hebben er dus alle belang bij om psychosociale risico’s binnen hun werkomgeving aan te pakken en te vermijden.

Business Clinic begeleidt u hier graag bij, contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.